Kurumsal

TEKNiKELLER KALiTESi VE GÜVENCESi iLE

1985 yılında kurulan Teknikeller, başarılı geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer almakta, inşaat ve hizmet sektöründe bölgesel
lider olma vizyonuyla hareket etmektedir.

Teknikeller; yapı malzemeleri, inşaat, lojistik, gayrimenkul geliştirme setörlerinde faaliyet göstermektedir.

Teknikeller’in ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı toplum bilinciyle iç içe gelişmektedir. Yine bu bilinç çerçevesinde özellikle eğitim ve çevre alanlarına odaklanan çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk projelerini
hayata geçirmektedir.

Teknikeller, deneyimli ekibi ile hizmet verdiği müşterilerine; üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi ve dinamik bir insan kaynağı sunmaktadır. Teknikeller,
sorumluluğunu taşıdığı markalarının değerini sadece Türkiye sınırları içinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de yükseltmeyi hedeflemektedir.

Teknikeller, hizmetlerini her zaman için müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini temel alarak sunmaktadır. Bunun sonucunda da önce Türkiye ve
sonra dünya ölçeğinde öngörü ve istikrar ile sektörün fırsatlarını en etkin şekilde değerlendirerek yakaladığı ivme; üretici, bayi ve tüketici nezdinde sağladığı güven, istikrar ile hız- la büyüyen saygın markalar yaratarak
ülkemizin birçok bölgesinde temsil etmektedir.

Teknikeller, tüm bu birikim ve işbirliklerinin bir ürünü olarak, dünya çapındaki gelişmelere hızla uyum sağlayarak Türkiye’deki değişimin öncüleri arasında yer
almaktadır